Poštovani, živeo sam u vanbračnoj zajednici 4 god. Imamo sina pa me zanima kolika bi bila visina alimentacije pošto nigde ne radim, nemam nikakvih primanja, nemam ništa od imovine?

Poštovani,

Visina izdržavanja (alimentacije) zavisi od više kriterijuma i ona se određuje na sudu.

Izdržavanje je određeno Porodičnim zakonom(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) koji u članu 154. propisuje: Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od roditelja. Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od drugih krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje.Krvni srodnici u ushodnoj liniji Vašem detetu su Vaš otac i majka(njegovi baba i deda) i isto tako baba i deda sa strane majke deteta.

Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca(Vaše dete) i mogućnostima dužnika izdržavanja(Vas), pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Izdržavanje se, po pravilu, određuje u novcu. Izdržavanje se može odrediti i na drugi način, ali samo ako se poverilac i dužnik izdržavanja o tome sporazumeju.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono