Poštovani, suprug mi je preminuo tako da smo naslednici njegov sin iz prvog braka, naše zajedničko maloletno dete i ja. Mene interesuje da li njegova pastorčad tj.deca iz mog prvog braka, koja žive sa mnom u domaćinstvu, imaju pravo na nužni deo, jer su maloletna.Ja sam nezaposlena,a njegov sin iz prvog braka je zaposlen i stambeno obezbeđen.

Poštovani,

Prema Zakonu o nasleđivanju(Sl. glasnik RS, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS), Vi i deca Vašeg supruga spadate u prvi nasledni red, stoga imate pravo da podelite njegovu imovinu na jednake delove. Što znači da jedna trećina imovine pripada Vama, jedna trećina vašem zajedničkom detetu i jedna trećina njegovom sinu iz prvog braka.

Vaša deca iz prvog braka u ovom slučaju nemaju prava na nužni deo, jer kako Zakon o nasleđivanju uređuje članom 39 nužni naslednici su isključivo ostaviočevi: potomci, usvojenici i njihovi potomci, bračni drug, roditelji, usvojilac, braća i sestre, dedovi i babe i ostali preci, a da bi oni postali nužni naslednici potrebno je da je ostavilac putem testamenta ili poklona povredi njihovo pravo na nužni deo.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono