Pitanje je vezano za uknjiženje stana. 2008. godine sam kupila stan putem stambenog kredita. Prodavac je kao vlasnik bio upisan u knjigu tapija. Posedujem tapiju sa sudskom overom. Na stan je stavljena hipoteka u korist banke. Da bih izvršila uknjižbu stana, da li mi je potreban kompletna pravni sled o prenosu vlasništva do prvog kupca, ili mi je dovoljna tapija i ugovor o kupoprodaji koji posedujem. Da napomenem da papir vezan za prvog baš prvog vlasnika ne postoji jer je izgoreo ili pokraden zajedno sa svim papirima iz te godine i iz katastra ne mogu da mi ga izdaju, a takođe mi se ne isplati ni da tužim opštinu zbog toga jer nemam finansijskih uslova za to, i plus sam u procesu razvoda te nemam novaca za jos advokatskih saveta, ako možete da mi pomognete, bila bih zahvalna do neba.

Poštovana,

 

Uslovi za uknjižbu stvarnih prava na nepokretnosti su sledeći:

 

  1. Uknjižba se vrši “protiv” lica koje je upisano kao vlasnik
  2. Potebno je da posedujete pisanu ispravu o pravnom osnovu. Isprava može biti javna ili privatna (npr. ugovor o kupoprodaji, ostavinsko rešenje i slično)
  3. Klauzula intabulandi odnosno izjava prodavca da je saglasan sa tim da kupac kao novi vlasnik nepokretnosti to svoje pravo uknjiži. Može da bude sadržana u samom ugovoru ili može da se priloži kao posebna isprava koja da sadrži izajavu prodavca i njegov overen potpis.
  4. Dokaz o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava

 

Pošto je prodavac upisan kao vlasnik u knjigu tapija vama neće biti potreban kompletan pravni sled. Dovoljno je da ispunite navedene uslove za uknjižbu.

 

 

Mladi Pro Bono