Pozdrav. Majka mi je umrla 2012. godine. Ona ima račun u XX banci koji je oročila na 5 godina. Tata ne može da pristupi tom računu. Da li treba da se vrši ostavinski postupak da bi on mogao da vidi šta ona ima na tom računu?

Poštovani,

Podaci koje banka poseduje o računu Vaše majke su tajne informacije, tzv. bankarske tajne. Bankarska tajna je definisana u  Zakonu o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 107/05, 91/10) i obuhvata sledeće podatke:

– podaci koji su poznati banci, a odnose se na lične podatke, finansijsko stanje i transakcije, kao i na vlasništvo ili poslovne veze klijenata te ili druge banke;

-podaci o stanju i prometu na individualnim depozitnim računima;

-drugi podaci do kojih banka dođe u poslovanju s klijentima.

Zbog toga banka ne može pružati informacije o računu Vaše majke, ali je istim zakonom uređeno da se podatak koji predstavlja bankarsku tajnu, može dati na zahtev suda.

Dakle, potrebno je da naslednici, pre svega, pokrenu ostavinski postupak i ukoliko znaju da je preminuli imao određena sredstva u banci, ali ne znaju precizno koliki je iznos sredstava u pitanju, da traže od suda da se zvanično obrati toj banci, te dobiju tražene podatke.

Kada ostavinsko rešenje bude pravosnažno imaćete pravo kao naslednici da raspolažete tim sredstvima.

Mladi Pro Bono