Šta mi je potrebno za sporazumni razvod braka od dokumentacije? I kolike su takse?

Poštovani,

Postupak za razvod braka se pokreće  predlogom za sporazumni razvod braka. Sporazum o razvodu braka mora obavezno biti u pismenoj formi i mora sadržati pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine.

Prema članu 27 stav 1 tačka 9 Zakona o sudskim taksama(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 – dr.zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 – dr.zakon, 31/2009, 101/2011, 93/2012 i 93/2014) u obavezi ste da platite iznos  od 19.000,00 dinara.

Ispod teksta možete pronaći primer Predloga za sporazumni razvod braka.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono

 

 

OSNOVNI SUD __________

 ________

  1. __ br. __

 

PREDLAGAČI:

  1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___
  2. __(devojačko __) iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

 

 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 

u 3 primerka, sa više priloga

 

Predlagači, __ rođen __ godine i __ (devojačko) rođena __ godine su dana __ godine u __ pred matičarem opštine __ zaključili zakonski brak kao zajednicu njihovih života.

 Dokaz: izvod iz matične knjige venčanih opštine __ –

fotokopija u prilogu.

 

Posle vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti toliko različite da se razlikuju po svim pitanjima u bračnom životu a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote. Zbog toga su bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu i zaključili su pismeni Sporazum o razvodu o razvodu braka.

 Dokaz: Sporazum o razvodu braka – pismeni original u

prilogu.

Bračni drugovi u braku su imali zajedničku decu i to sina, __ rođenog __ godine JMBG __ kćerku __rođenu __ godine JMBG __i o vršenju roditeljskih prava su zaključili pismeni Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih prava.

 Dokaz: izvod iz matične knjige rođenih – 2

fotokopije u prilogu

 Dokaz : Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih

prava – pismeni original u prilogu.

 

Bračni drugovi su u toku trajanja braka stekli zajedničku imovinu koju su podelili prema pismenom Sporazumu koji prilažu uz predlog za sporazumni razvod braka.

 Dokaz: Sporazum o deobi zajedničke imovine – pismeni original u prilogu.