Poštovani, presudom Trećeg opštinskog suda u Beogradu 2008. godine usvojen je moj tužbeni zahtev kojim se moj maloletni sin, rođen iz vanbračne zajednice, poverava na samostalno vršenje roditeljskog prava meni kao majci. Obzirom da istom presudom a ni nekom drugom odlukom nije rešeno pitanje plaćanja izdržavanje sina od strane oca, a obzirom da sin živi sa mnom u zajednici i da nemam dovoljno sredstava za njegovo izdržavanje, molim za savet na koji način bih mogla da obavežem oca deteta na plaćanje alimentacije. Unapred hvala.

Poštovana,
Prema članu 68. Porodičnog zakona Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o detetu. Staranje o detetu podrazumeva: čuvanje, podizanje, vaspitanje, obrazovanje, zastupanje, izdržavanje, upravljanje i raspolaganje imovinom deteta. Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ne može se osoboditi obaveze izdržavanja. Članom 154. je propisano da maloletno dete ima pravo na izdržavanje od strane roditelja. Dakle, Vi imate pravo da zahtevate plaćanje alimentacije za Vaše dete. Pravo na alimentaciju možete ostvariti tako što ćete pokrenuti postupak pred sudom. Postupak se pokreće tužbom, a nadležan je osnovni sud u mestu prebivališta tužioca ili sud u mestu prebivališta tuženog. Po okončanju postupka sud će presudom obavezati oca deteta na plaćanje alimentacije u određenom iznosu svakog meseca.

Mladi Pro Bono