Da li je dozvoljeno menjanje imena (ne prezimena) maloletnog deteta od strane roditelja?

Poštovani,
Dozvoljeno je menjanje imena maloletnog deteta, a ukoliko je dete starije od 10 godina, onda ono ima pravo da da saglasnost na tu promenu. Ako je dete starije od 15 godina tada samo može odlučiti o promeni svog ličnog imena (član 346 Porodični zakon („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2005)).

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono