Poštovani, nakon smrti moga oca nasledila sam putničko vozilo i 1/3 porodične stambene zgrade. Brat i majka isto toliko, kao i novčana sredstva na računu i ostatak penzije. Prilikom registracije vozila kazali su mi da moram na rešenju imati pečat da sam oslobođena poreza jer sam naslednik prvog reda. U poreskoj traže da dostavim saobraćajnu kako bi procenili koliko vredi automobil, da bi po tome odredili sumu koju treba da platim. Zanima me da li ja treba da platim bilo šta kao naslednik prvog reda? Pozdrav

Poštovana,

prema čl. 21. st. 1 tačka 1. Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) naslednik prvog naslednog reda, što Vi jeste, je oslobođen plaćanja poreza na nasleđe. Što znači da niste u obavezi da platite porez.

Mladi Pro Bono