Poštovani razvedena sam od 2009. godine. Moj bivši suprug bi trebao da plaća X din alimentaciju za našu ćerkicu, ali on 5 godina nije nijednu alimentaciju dao, a radi i ima solidna primanja. Dete je sada kod mene ali do pre 2 godine dete je išlo od njega u školu i od mene kako kad. Moje pitanje glasi imam li ja zakonsko pravo da ga tužim i kakve su mi šanse da dobijem proces?

Poštovana,
Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS”br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013 ) nedavanje izdržavanja je krivično delo uređeno članom 195. Naime, kazniće se lice koje ne plaća izdržavanje za lice koje je dužan da izdržava, a na to je obavezan izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnajem pred sudom ili drugim organom. (stav 1)
Prema članu 154. Porodičnog zakona Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) roditelj je dužan da izdržava maloletno dete.
Dakle, Vi možete da pokrenete postupak ukoliko je Vaš bivši suprug obavezan na plaćanje alimentacijem sudskom odlukom.
Postupak se pokreće krivičnom prijavom, a uz prijavu je potrebno priložiti odluku kojom je otac deteta obavezan da plaća izdržavanje.
Primer krivične prijave možete pogledati na sledećem linku:
https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/primer-krivicne-prijave/
Međutim, ako Vaš bivši suprug prethodno nije bio obavezan sudskom ili odlukom drugog nadležnog organa Vi možete da pokrenete parnični postupak pred nadležnim sudom. Postupak se pokreće tužbom, a nadležan je osnovni sud u mestu prebivališta tužioca ili sud u mestu prebivališta tuženog.

Mladi Pro Bono