Poštovani, da li je ništav ugovor zaključen između fizičkog lica i preduzetnika koji je brisan iz registra u APR-u? Ugovor je zaključen godinu dana pošto je preduzetnik izbrisan iz registra. Srdačan pozdrav!

Poštovani,
Ugovor koji je zaključen na navedeni način je ništav, jer preduzetnik gubi svojstvo preduzetnika brisanjem iz registra. Prema članu 54 Zakona o obligacionim odnosima(“Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Službeni list SRJ”, br. 31/93 i “Službeni list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) pravno lice može zaključiti ugovor u okviru svoje pravne sposobnosti, a u suprotnom ugovor neće proizvoditi pravno dejstvo.

Pozdrav,
Mladi Pro Bono