Poštovani, zaposlen sam na određeno vreme, 6 meseci i potpisao sam ugovor o radu u kojem sam dužan da obavestim poslodavca 60 dana unapred pisanim putem, ukoliko želim da raskinem ugovor. Moje pitanje je da li je to obavezujuće za mene ili npr. je dovoljno 15 dana ranije da obavestim poslodavca? Veliki pozdrav.

Poštovani,
Prema članu 178 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) zaposleni ima obavezu da dostavi u pisanom obliku otkaz poslodavcu najmanje 15 dana pre dana koji je naveo kao prestanak radnog odnosa. Ugovorom o radu ili opštim aktom poslodavca se može utvrditi duži otkazni rok, ali ne duži od 30 dana.

Pozdrav,
Mladi Pro Bono