Poštovani, molim Vas za odgovor. Pre 7 godina radila sam za Avon cosmetic i ostao je dug od 5000 rsd. Jedno vreme su slali opomene i prestali. Ponovo nakon 4 godine oni traže da se plati dug ili će poslati na sud. Je l’ taj dug zastareo i je l’ mogu da me gone i dalje? Hvala unapred.

Poštovana,
prema članu 371. Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/2003 – Ustavna povelja) opšti rok zastarelosti potraživanja je 10 godina. Što znači da u Vašem slučaju imaju i dalje pravo da sudskim putem traže naplatu duga.
Mladi Pro Bono