Molim Vas za pomoć. Samohrana sam majka maloletnog deteta od X godina. Razvela sam se pre X godina i tada je bivšem suprugu određena alimentacija koju nije nijednom uplatio jer nije bio u radnom odnosu. Sada je zaposlen i htela bih da ga tužim, ali nemam novca da angažujem advokata. Da li mogu sama da napišem tužbu i predam u sud? Hvala unapred

Poštovana,
Budući da imate pravnosnažnu presudu, kojom je Vašem mužu određena obaveza davanja izdržavanja, Vi
možete pokrenuti postupak za prinudno izvršenje. Postupak pokrećete tako što nadležnom sudu podnosite pravnosnažnu izvršnu presudu u kojoj je utvrđena obaveza dužnika da izdržava decu, kao i predlog za izvršenje – dokument u kojem zahtevate da se dotična sudska presuda prinudno izvrši. Sud će tada da naredi da se dug naplati plenidbom i prodajom dužnikove imovine, odbijanjem iznosa izdržavanja od zarade koju mu poslodavac uplaćuje na tekući račun, ili na neki drugi način ( Zakon o izvšnom postupku „Službeni glasnik RS“, broj 125/2004.).
Možete, takođe, da pokrenete i parnični postupak u kom ćete tražiti da Vam davalac izdržavanja isplati određenu novčanu sumu kao naknadu za štetu ako ste zbog neprimanja izdržavanja pretrpli neku materijalnu ili nematerijalnu štetu ( Zakon o parničnom postupku“Službeni glasnik RS“, br. 72/2011 , 49/2013 – odluka US i 74/2013 – odluka US)).
Imate mogućnost da krivično gonite Vašeg bivšeg supruga, možete podneti krivičnu prijavu protiv Vašeg bivšeg supruga za krivično delo Nedavanje izdržavanja (član 195 Krivičnog zakonika Službeni glasnik 85/2005 ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012). Sud ga može kazniti novčanom kaznom, kaznom zatvora do 1 godine (ili do 3 godine ako su usled nedavanja izdržavanja nastupile teške posledice) ili uslovnom osudom uz obavezu da izmiri dospele obaveze i da redovno daje izdržavanje.
Mladi Pro Bono