Poštovani, Molim Vas da mi pomognete u sledećem: U čekanju smo poziva za ostavinsku raspravu (nakon očeve smrti). Otac i mama su celokupnu imovili delili na jednake delove. Kada je u pitanju imovina pokojnika (oca), da li se za imovinu koja mi sleduje kao nasledniku prvog reda srodstva (dete) plaća porez – koji porez i po kojoj stopi? Majka kaže da bi mi i ona tom prilikom prenela njenu imovinu i na taj način bih postala jedini vlasnik nepokretnosti. Da li mi majka to može preneti u tom ostavinskom postupku oca i da li se na to plaća porez, koji i po kojoj stopi. Unapred hvala i srdačan pozdrav,

Poštovani,
Prema Zakonu o porezima na imovinu, član 21, naslednik prvog naslednog reda, što Vi jeste, ne plaća porez na nasleđe. Isto važi i za poklonoprimca prvog naslednog reda, što Vi jeste u odnosu na Vašu majku. Vaša majka može u ostavinskom postupku da Vam prenese imovinu koju bi ona trebalo da nasledi nakon smrti Vašeg oca, a njenog supruga. Ukoliko se Vi i Vaša majka javljate kao jedini naslednici, ona može da Vam ustupi svoj deo i davanjem negativne nasledničke izjave, tj. odricanjem od nasleđa, čime bi sva zaostavština Vašeg oca pripala Vama. A ukoliko želi da Vam ustupi i određenu imovinu koja ne ulazi u zaostavštinu Vašeg oca, već predstavlja njenu posebnu imovinu, onda je potrebno da zaključite ugovor o poklonu. U svakom slučaju ste oslobođeni plaćanja poreza.
Vaš Mladi Pro Bono