Evropski sud za ljudska prava u Strazburu presudio je u korist bivših radnika mesare „XXX” iz X i naložio državi da im u zakonskom roku, do 15. oktobra, isplati razliku između minimalne zarade (koju su tokom stečajnog postupka primili) i ličnog dohotka zagarantovanog kolektivnim ugovorom o radu (koji nisu dobili). Ja sam takođe bivša radnica XXX i po istom osnovu, predstavku Sudu u Strazburu podnela sam sa još desetak bivših radnika, i sud u Strazburu je takođe presudio u našu korist, ali država je odbila našu tužbu sa izgovorom da smo zakasnili sa podnošenjem iste. Molim Vas da mi kažete kome mogu da se obratim i šta je sledeći korak koji treba da učinim kako bih dobila ono sto mi pripada. Unapred zahvalna

Poštovana,
prema članu 46. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, država ugovornica je dužna da se povinuje pravnosnažnoj presudi Evropskog suda za ljudska prava, a Komitet ministara Saveta Evrope nadgleda izvršenje presuda. Ukoliko Republika Srbija odbija da se povinuje pravnosnažnoj presudi, možete pokušati da se obratite Komitetu ministara. Probajte preko Ministarstva inostranih poslova pošto se Komitet ministara sastoji od ministara inostranih poslova država članica.
Mladi Pro Bono