Pitanje: Poštovani, dobio sam sudski poziv kao okrivljeni za prekršaj iz člana 333. stav 1. tačka 9. u vezi sa stavom 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Isti sam gledao i tražio da otkrijem o čemu se radi, ali ništa nisam razumeo. Molim recite mi o čemu se radi da bih se pripremio za sud. Hvala.

Poštovani,
Okrivljeni ste za izvršeni prekršaj zbog nepoštovanja pravila saobraćaja iz člana 32. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 i 55/2014). Zakonom je, naime, propisano da vozač ne sme naglo da menja način vožnje, osim u slučaju izbegavanja neposredne opasnosti, a da vozač koji namerava da pomeri vozilo udesno ili ulevo, menja saobraćajnu traku, pretiče, obilazi, zaustavlja, skreće, okreće se polukružno, vozi unazad, prestrojava se i slično, sme da otpočne takvu radnju samo ako se uverio da to može da učini na bezbedan način. Nakon uveravanja da sme da otpočne željenu radnju vozač je dužan da druge učesnike u saobraćaju jasno i blagovremeno obavesti o tome, dajući im znak pomoću pokazivača pravca ili, ako oni ne postoje, odgovarajući znak rukom. Vozač koji pokazivačem pravca daje propisani znak, mora davati znak za sve vreme vršenja radnje vozilom, a po izvršenoj radnji mora prestati sa davanjem tog znaka.
Budući da se u pozivu navodi stav 2. iz člana 333. ovog Zakona, proizlazi i da se teretite da ste ovim prekršajem izazvali neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili prouzrokovali saobraćajnu nezgodu. Za prekršaj za koji se teretite propisana je kazna od 6.000 do 18.000 dinara.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono