Poštovani, interesuje me nešto u vezi sa rehabilitacijom i brisanjem krivičnog dela, radi zaposlenja. 2009. godine sam osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 meseca zbog nasilničkog ponašanja. Od tada, narednih 5 godina nisam izvršio nijedno krivično delo. Hvala unapred!

Poštovani,
Krivičnim zakonikom („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) propisano je da se rehabilitacijom briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacijom se ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi. Budući da ste bili osuđeni na kaznu zatvora od tri meseca, pre dve godine ispunili su se uslovi za zakonsku rehabilitaciju u Vašem slučaju. Naime, prema članu 98. stavu 2. tački 3. Krivičnog zakonika, zakonska rehabilitacija nastaje ako lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu, oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci, u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

S poštovanjem,
Mladi ProBono