Dobila sam presudu iz XXXX. godine za krivicno delo YYYY. Kazna iznosi ZZZZ dinara. Interesuje me za koje vreme kazna zastareva? Unapred zahvalna.

Poštovana,

Članom 105. stavom 1. tačkom 7. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) propisano je da se izrečena kazna ne može izvršiti kad protekne dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine, na novčanu kaznu, na kaznu rada u javnom interesu, ili na kaznu oduzimanja vozačke dozvole. Članom 107. Zakonika propisano je da zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna. Treba da imate u vidu i da se zastarelost prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne i da svakim prekidom rok zastarelosti počinje ponovo da teče. Zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne, što u Vašem slučaju iznosi četiri godine od pravnosnažnosti presude.

S poštovanjem,
Vaš Mladi Pro Bono