Pre godinu dana imao sam slučaj kada sam bio gonjen za laku kradju,a zatim mi je oprošteno uz novčanu naknadu od 15000 RSD. Da li se u sudskoj evidenciji vodim kao osudjeno ili neosudjivano lice? To mi je bitno jer treba da predam dokumentaciju za vizu,a izmedju ostalog traže i tu potvrdu.Ne mogu da spavam misleći na to.

Poštovani,

U Vašem slučaju jako je važan termin „oprošteno“. To može značiti dve stvari:

  • Da ste gonjeni krivično po privatnoj tužbi (član 53 ZKP). Da je oštećeni kao tužilac odustao od gonjenja (član 54 ZKP). Da je javni tužilac odlučio da ne nastavi gonjenje po službenoj dužnosti i da je povukao optužnicu protiv vas. To znači da protiv Vas nije doneta pravosnažna krivična presuda. Samim time Vi niste „osuđivano lice“ ali i dalje postoji evidencija da ste krivično gonjeni. To nije prepreka za dobijanje vize.
  • Da ste se „nagodili“ sa javnim tužiocem, odnosno da ste napravili sporazum o priznanju krivice zarad lakše kazne (član 282 stav 2 Zakona o krivičnom postupku), U ovom slučaju to je  novčana kazna, koja je istovremeno i kompenzacija. To znači da postoji pravosnažna krivična presuda protiv vas, što znači ste Vi „osuđivano lice“ (član 102 Krivičnog zakona).

Svakako

Poštovani,

U Vašem slučaju jako je važan termin „oprošteno“. To može značiti dve stvari:

  • Da ste gonjeni krivično po privatnoj tužbi (član 53 ZKP). Da je oštećeni kao tužilac odustao od gonjenja (član 54 ZKP). Da je javni tužilac odlučio da ne nastavi gonjenje po službenoj dužnosti i da je povukao optužnicu protiv vas. To znači da protiv Vas nije doneta pravosnažna krivična presuda. Samim time Vi niste „osuđivano lice“ ali i dalje postoji evidencija da ste krivično gonjeni. To nije prepreka za dobijanje vize.
  • Da ste se „nagodili“ sa javnim tužiocem, odnosno da ste napravili sporazum o priznanju krivice zarad lakše kazne (član 282 stav 2 Zakona o krivičnom postupku), U ovom slučaju to je  novčana kazna, koja je istovremeno i kompenzacija. To znači da postoji pravosnažna krivična presuda protiv vas, što znači ste Vi „osuđivano lice“ (član 102 Krivičnog zakona).

Svakako možete da odete do MUP-a koji je  nadležan za vašu opštinu ili mesto rodjenja i predate zahtev za uverenje o neosuđivanosti i vidite da li mogu da vam izdaju takvo uverenje.

Ako se vodite u evidenciji imate mogućnost rehabilitacije ali tek po isteku roka od tri godine (član 98 Krivičnog zakona stav 3).

Da biste mogli da ostvarite pravo na zakonsku rehabilitaciju neophodno je da pre osude na kaznu zatvora za koju tražite rehabilitaciju niste bili osuđivani ili se po zakonu ne smatrate osuđivanim, odnosno da ste rehabilitovani i za prethodno delo/a (član  98 Krivičnog zakonika).

Mladi Pro Bono

 

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office