Poštovani, direktor naše škole postavlja sebe za stručnog vodju puta na svakoj ekskurziji. Ima li pravo na to?

Poštovani,

Po članu 62 stav 3 tačka 1 Zakona o osnovama sistema osnovnog i srednjeg obrazovanja (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013) direktor škole: planira i organizuje ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja i svih aktivnosti ustanove.

Kako direktor snosi i odgovornost za sve aktivnosti u školi (član 62 stav 2 ZOSOV) i odgovara kako ministru tako i organu upravljanja, moje tumačenje je da on može sebe postavit za “stručnog vođu” ekskurzije za neograničen broj ekskurzija. 

Mislim da biste eventualno mogli da postavite ovo pitanje pred školskim odborom, savetom roditelja ili nastavničkim većem.

Mladi Pro Bono