Poštovani, Molim Vas za odgovor na jedno pitanje. Sin je napunio 19 godina, nije upisao fakultet ni u drugom upisnom roku. Bivši suprug kaže da će ga upisati u januaru i da sam dužna da i dalje plaćam alimentaciju i da će me tužiti ako prekinem. Moje pitanje je da li treba da plaćam alimentaciju i dalje s obzirom na okolnosti?

Poštovana,

Porodični zakon Republike Srbije (“Sl. Glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon ) u članu 155. stav 1. i stav 2. kaže sledeće:

“ Punoletno dete koje je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, ima pravo na izdržavanje od roditelja sve dok takvo stanje traje.

 Punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života.”

 

Dakle, punoletno dete ima pravo na izdržavanje od strane roditelja u ova dva slučaja. Kako Vaš sin ima 19 godina i nije nastavio školovanje Vi niste dužni da nastavite sa plaćanjem alimentacije.

 

 

Mladi Pro Bono