Poštovani, u braku sam već X godina. Suprug i ja smo odlučili da se sporazumno razvedemo. Ja živim u stanu u kojem smo živeli zajedno, imamo dvoje dece, oboje idu u školu i žive samnom. Ja sam nezaposlena, a muž je u radnom odnosu. On mi pomaze za decu. Zanima me koliko bi koštao razvod braka da deca ostanu kod mene jer već godinu dana ne živim sa suprugom, a deca su samnom.

Poštovana,

Po članu 85 Zakona o parničnom postupku, stranke mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko punomoćnika. To znači da tužbu za sporazumni razvod braka možete da podnesete bez pomoći advokata. Tužbu možete podneti kako Vi, tako i Vaš muž. Moraćete da platite sudsku taksu u iznosu od 19.000,00 dinara (Član 27 stav 1 tačka 9 Zakona o sudskim taksama izračunata na 18.09.2014). U slučaju sporazumnog razvoda plaća se jedna taksa tako da Vi i vaš muž možete podeliti troškove.

Po članu 10 Zakon o sudskim taksama možete tražiti i oslobođenje od plaćanja takse:

Sud može osloboditi taksenog obveznika od plaćanja takse ako bi plaćanjem takse, imajući u vidu visinu sredstava iz kojih se obveznik i članovi njegovog domaćinstva izdržavaju, ta sredstva bila u tolikoj meri umanjena da bi time bila ugrožena njihova socijalna sigurnost.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi prvostepeni sud na predlog taksenog obveznika. Pre donošenja odluke sud će oceniti sve okolnosti, a naročito će uzeti u obzir vrednost merodavnu za naplatu takse, ukupan prihod taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, broj lica koje takseni obveznik izdržava.

Sud će vam zakazati ročište, na koje možete dakle doći lično, bez advokata. Na ročištu morate predati u pismenoj formi sporazum o razvodu braka. Taj sporazum obavezno sadrži i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine (član 40 Zakona o porodičnim odnosima). Po članu 204 Zakona o parničnom postupku, postupci koji se tiču porodičnih odnosa moraju se obaviti u najviše dva ročišta. U članu 205 ZPP-a se navodi da: U postupku u vezi sa porodičnim odnosima sud može utvrđivati činjenice i kada one nisu među strankama sporne, a može i samostalno istraživati činjenice koje nijedna stranka nije iznela. To znači da će sud, po pravilima istražnog načela, voditi postupak kada su porodični odnsi u pitanju što dodatno olakšava nedostatak advokata. A kako nema advokata, osim sudske takse ne bi trebalo da imate nikakve druge troškove.

 

Mladi Pro Bono