Poštovani, tata mi je umro nedavno, ostavinski postupak je pokrenut. Moja majka, ja i brat smo naslednici njegove imovine, ono sto se vodi na njegovo ime. Međutim, posto bi hteli da majci ostavimo sve, šta je najbolje navesti u izjavi odričemo se ili ne prihvatamo se našeg dela imovine? I da li u ova dva slucaja sleduje placanje poreza? Unapred hvala!!!

Poštovani,

 

Prema članu 212. stav 2. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS ) naslednici imaju pravo da se odreknu svog naslednog dela.

 

Član 213. Zakona propisuje da se naslednik odriče nasleđa izjavom pred sudom do okončanja prvostepenog postupka. Naslednik se može odreći nasleđa samo u svoje ime, što znači da se može odreći samo svog naslednog dela. Kada naslednik da negativnu naslednu izjavu smatra se da nikada nije ni bio naslednik.

 

Članom 216. Zakona regulisano je odricanje od nasleđa u korist određenog naslednika. Naime, naslednik se može odreći svog naslednog dela u korist sanaslednika. U Vašem slučaju sanaslednici ste Vi, brat i majka. Odricanje od nasleđa u korist drugog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca ( Vi i Vaš brat ) i prijemnika ( Vaša majka ) primenjuju se pravila ugovora o poklonu.

 

Pošto Zakon dozvoljava da se naslednik odrekne svog naslednog dela u korist drugog naslednika  najbolje bi bilo da se Vi i Vaš brat odreknete naslednih delova u korist Vaše majke. Tako će ona naslediti celokupnu zaostavštinu Vašeg oca.

Vaše pitanja u vezi oslobađanja od plaćanja poreza je regulisano Zakonom o porezima na imovinu Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS” 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon ). Član 21. stav 1. tačka 4. kaže da porez na nasleđe i poklon ne plaća poklonoprimac na imovinu koja mu je ustupljena u ostavinskom postupku, koju bi nasledio da se naslednik, odnosno poklonodavac odrekao nasleđa.  To znači da ako biste se Vi i Vaš brat odrekli naslednih delova u korist Vaše majke ona bi bila oslobođena obaveze plaćanja poreza na tako stečenu imovinu.

 

Mladi Pro Bono