Poštovani, Zovem se X i imam 18 godina. Meni su se roditelji razveli, pa me zanima da li ja mogu da promenim prezime, odnosno da uzmem prezime od majke i koja je procedura. Srdačan pozdrav.

Poštovani,

Lično ime se sastoji od imena i prezimena i svako lice koje napuni 15 godina i sposobno je za rasuđivanje ima pravo da ga promeni (član 346 Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon)).

Član 347 Porodičnog zakona propisuje koja lica nemaju ovo pravo, a to su:

– lice protiv koga se vodi krivični postupak

– lice koje je osuđeno za krivično delo, a kazna još nije izvršena, tj. dok traju pravne posledice osude

– lice koje namerava da izbegne neku svoju obavezu

– lice koje želi da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Zahtev za promenu ličnog imena možete podneti opštinskoj upravi na čijem području imate prebivalište, odnosno boravište.

Mladi Pro Bono