Krajem Novembra imaću 34 godine radnog staža u predškolskoj ustanovi i 54 godine starosti. Pa me interesuje mogućnost prevremene penzije. Srdacan Pozdrav.

Poštovana,

Vi ćete novembra 2018 godine imati 38 godina staža i 58 godina života, čime ostvarujete pravo na prevremenu starosnu penziju (član 19v stav 4 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). Tada najranije ispunjavate i uslov godina staža i uslov godina života.

Vi ostvarujete pravo na starosnu penziju tek 2023 godine (član 19a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju).

Vi niste osiguranik – zaposleni koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i koji mogu pod posebnim uslovima ostvariti pravo na penziju (član 42 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju).

Vi, dakle najranije možete u penziju 2018 godine.

Mladi Pro Bono