Dobio sam kaznu zatvora od 170 dana (zamena za novčanu kaznu od 170.000 dinara) stigao mi je poziv da se javim na izdrzavanje kazne. Koliko treba da prođe da bi kazna zastarila i da bi bio oslobođen kazne?

Poštovani,

 

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS”br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013 ) član 105. stav 1. tačka 7. da bi Vaša kazna zastarila potrebno je da protekne dve godine od osude na kaznu. Međutim, ovi rokovi zastarelosti su relativni i podložni prekidu. Rok zastarelosti se prekida svaki put kad nadležni organ preduzme neku radnju u cilju izvršenja krivične sankcije (raspisivanje poternice, poziv osuđenom da stupi na izvršenje kazne zatvora, izdavanje naredbe za dovođenje i slično). Svakom preduzetom radnjom rok počinje da teče iznova, što znači da se vreme koje je proteklo do tada više ne računa. U Vašem slučaju došlo je do prekida zastarelosti. Dakle, konkretno da bi Vaša kazna zastarila potrebno je da protekne 2 godine od dana kada je organ preduzeo ovu drugu radnju – poziv da stupite na izvršenje kazne zatvora.

Bitno je još  skrenuti pažnju i na to da je  Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2014) propisano sledeće:

“Ako se osuđeni ne javi na izvršenje kazne u roku od tri dana od dana kada je trebalo da se javi na izvršenje, zavod obaveštava nadležni sud.” (član 57. Stav 3.)

“U slučaju iz člana 57. stav 3. ovog zakona sud naređuje dovođenje, a ako se osuđeni krije ili je u bekstvu, naređuje izdavanje poternice i o tome obaveštava zavod.” (član 58. stav 1.)

Pored relativne postoji i apsolutna zastarelost. Ona nastupa kada protekne dvostruki rok zastarelosti i tada više nije moguće izvršiti kaznu. U Vašem slučaju 4 godine.

 

 

 

 

Mladi Pro Bono