Postovani, Posle smrti bake moja mama i tetka su nasledile stan u kome zivim ja od rodjenja(unuka) i posle ostavinske rasprave ga i prodale, dakle svakoj polovina. Zanima me da li moja majka sa svojom polovinom novca mora da kupi drugu nekretninu koja ce glasiti na njeno ime ili moze sa tim novcem da raspolaze na bilo koji drugi nacin, npr. da kupi stan koji ce glasiti na moje ime. Unapred zahvalna

Poštovana,
Čl. 86 Ustava Republike Srbije(“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006) jemči između ostalog I privatnu svojinu, a u skladu sa njim I čl. 3 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa(“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon) kaže da vlasnik ima pravo da svoju stvar drži, da je koristi i da njome raspolaže, u granicama određenim zakonom. To bi u konkretnom slučaju značilo da Vaša majka može taj novac da potroši na način na koji želi.
Mladi Pro Bono