Postovani, moj otac je sastavio testament i deponovao u sudu. Da li ce sud sada kada bude ostavinska da sam iznese na videlo taj testament…jer ja ne znam gde je drugi primerak koji je bio tatin….ali znam kada je deponovano u sudu. Hvala unapred ….

Poštovana,
Prema čl. 105 Zakona o vanparničnom postupku(“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon i 55/2014) organ koji sastavlja smrtovnicu proveriće da li je posle umrlog ostao pismeni testament ili isprava o usmenom testamentu i testament koji je zaveštalac ostavio dostaviće sudu zajedno sa smrtovnicom. To znači da iako nemate Vaš primerak testamenta, ne morate da brinete obzirom da sud neće od Vas zahtevati da ga Vi podnesete.
Mladi Pro Bono