Treba mi odgovor o vraćanju kapare . Dao sam oglas da prodajem kucu i pojavio se kupac koji je pristao na cenu i hteo da da kaparu. Pošto kuća nije bila legalizovana dogovor je bio da se kapara da kad bude gotova legalizacija .Kada je završena legalizacija kupac je doneo kaparu, ali nije hteo da pravimo ugovor (navodno zato sto je čuo da su moji roditelji pošteni) . Dogovor je bio da nam isplati do kraja godine ceo iznos, što je 4 meseca nakon davanja kapare . Kupac je došao u decembru mesecu da nas zamoli da ga sačekamo do marta meseca i mi smo rekli da to nije problem . Međutim, u martu mesecu kupac dolazi sa pričom da nema sav novac i da hoće da da polovinu iznosa, a ostatak da ga sacekamo još godinu dana , što smo mi odbili .Posle mesec dana nam je stigla tužba za vraćanje kapare . Zato Vas pitam – kakve su moje šanse na sudu? Izgubiću kaparu,pa još i novac koji sam mogao da dobijem da sam izdavao dvospratnu kuću . Imam zakazano sudjenje XX.XX.XXXX. pa vas molim za brz odgovor. Hvala.

Poštovani,

S obzirom da naš Zakon o prometu nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 42/98, 111/2009) u članu 4. predviđa obaveznu pismenu formu za ugovor o prodaji nepokretnosti, kao i njegovu overu u sudu, usmeni ugovor koji ste Vi sklopili sa kupcem ne proizvodi pravna dejstva (ništav je). To znači da Vi nemate pravo da zadržite kaparu, kao ni pravo da zahtevate izvršenje ugovora, niti da tražite naknadu štete ( što su inače prava koja biste prema kupcu imali da ste zaključili punovažan ugovor).

Pošto je ugovor koji ste sklopili ništav, Vaš saugovarač Vas može tužiti za povraćaj kapare pozivajući se na sticanje bez osnova, koje je regulisano članom 210. Zakona o obligacionim odnosima (“Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89,”Službeni list SRJ”, br. 31/93, (22/99, 23/99, 35/99, 44/99)).

 

S poštovanjem,

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu