Poštovani, moja porodica i ja imamo problem sa komšijama. Zapravo, komšija uporno kosi travu otprilike 20 centimetara od žice kojom je ograđeno naše dvorište, tako da trava raste jednim delom u njihovo dvorište a jednim delom se upliće u žicu i prelazi u naše. To i ne bi bio toliki problem da mi smemo bar da počupamo travu koja prelazi u naše dvorište, ali videvši nas jednom da čupamo tu istu travu iz našeg dvorišta i žice, komšija nas je tužio jer, kako on kaže “to je njegova trava, on će je poprskati pa i mi da se otrujemo” i ne smemo je dirati. Sada smo u sporu sa njim ali ne znamo kada će biti suđenje i kakav će ishod biti. Šta mi možemo da uradimo sa tom travom koja je svakim danom sve veća i veća? Imamo malu decu i strahujemo da ih pustimo u dvorište, onaj korov je leglo buba, a možda je komšija zaista poprskao nekim otrovom.

 Poštovani,

 

Prema članu 49, Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon), Vi možete pred sudom tražiti konstituisanje prava službenosti koje bi obavezivalo Vašeg komšiju da svoje dvorište održava u tom delu koji Vama pričinjava smetnje.

 Zbog bezbednosti Vaše dece, preporučujemo Vam da travu koju prelazi u Vaše dvorište počupate, a ukoliko sused bude pretio da će prskati ili bude poprskao, na raspolaganju Vam je podnoštenje Javnom tužilaštvu krivične prijave za ugrožavanje sigurnosti, koje je inkriminisano članom 138, Krivičnog zakonika Republike Srbije  (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) za šta bi mogao biti osuđen na kaznu zatvora od 3 meseca do 3 godine.

 

S poštovanjem,

 

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu