Poštovani, moja baba je nestala 2001. godine, a za datum njene smrti je proglašen 13.03.2006. Završili smo ostavinsku rastavu i za naslednika njene imovine je proglašen moj brat. Interesuje me da li on ima pravo na isplatu njenih penzija za taj period od 5 godina, pošto je njoj na račun uplaćivana penzija, međutim mi nismo smeli da je podižemo. Posle su te pare sa računa vraćene PIO fondu na njihov zahtev. Da li po zakonu on ima pravo na taj novac? Hvala Vam unapred.

Poštovani,

 

do datuma proglašenja nestalog lica za umrlo važi pretpostavka da je to lice živo , i kao takvo ima pravo na ostvarivanje svih prava vezanih za primanje obroka starosne penzije . Kao njen jedini naslednik, Vaš brat svakako ima pravo na sve obroke penzije dospele pre trenutka delacije, dakle pre proglašenja lica za umrlo, ukoliko nisu zastareli.

Potraživanja povremenih davanja, u koja spada i penzija, zastarevaju u roku od 3 godine od dana dospelosti. Ako je primala penziju putem čekova, onda su ta potraživanja zastarela i samim tim neutuživa (ne možete ih ostvariti putem tužbe ukoliko dužnik istakne prigovor zastarelosti), a ako je penzija uplaćivana na račun koji je vaša baba otvorila u banci, nisu zastarela.

Predlažem da se najpre obratite u najbližoj filijalu PIO fonda, kako biste utvrdili razlog iz kojeg je novac povučen sa računa.

U oba slučaja, postigli nekakav dogovor sa zastupnicima PIO fonda ili ne, moraćete da pokrenete ponovo ostavinski postupak za novopronađenu imovinu, da bi sud doneo novo rešenje o raspodeli po istim kvotama (jer se postupak ponovo void samo ako se nova imovina sastoji od nepokretnosti, a pokretne stvari raspoređuje prema prethodno donetom rešenju), gde ćete, ukoliko se PIO fond bude protivio Vašem zahtevu biti upućeni od strane suda da svoje pravo ostvarite u parničnom postupku, tj. putem tužbe.

 

S poštovanjem,

 

 eKlinika  ProBono-a i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu