Poštovani, imam dva deteta, sina starog 13 godina i ćerku staru 8 godina. Deca su se dogovorila da žive kod oca, babe i dede u Svrljigu. Baba i deda su penzioneri. Meni je sud bez ročišta odredio da plaćam alimentaciju u iznosu od 4000 dinara po detetu ,sto ukupno iznosi 8000 dinara, a ja sam na birou kao i moji roditelji sa kojima živim i korisnik sam socijalne pomoci. Da li taj iznos može da se smanji jer stvarno nemam odakle to da plaćam?

Poštovana,

Vi možete pred sudom tražiti izmenu sudske odluke o visini obroka izdržavanja,na osnovu člana 164, Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) i zahtevati da se suma izdržavanja svede na meru koja je u finansijskim okvirima koji neće ugrožavati Vašu egzistenciju. Ukoliko budete zahtevali da sud odredi visinu izdržavanja prema visini Vaših primanja, ona ne može prelaziti polovinu od Vaših dokazanih primanja.

S poštovanjem,

 

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu