Dobar dan! Potrebno mi je objašnjenje člana 333, stav 2, tačka 9 iz Zakona o prekršajima u saobraćaju. Hvala unapred.

Poštovani,

 

Navedeni zakon ne postoji u zakonodavstvu Republike Srbije. Ukoliko ste mislili na Zakon o bezbednosti u saobraćaju, u njegovom članu 333 ne postoji tačka 9, stava 2, tako da ćemo Vam, u nadi da nismo promašili suštinu Vašeg zahteva, objasniti tačku 9, člana 333, koji glasi:

“Novčanom kaznom u iznosu od 5000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupu suprotno odredbi člana 32 stavaa 1, 2 i 3 “

Član 32 glasi:

 

 “Vozač ne sme naglo da menja način vožnje, osim u slučaju izbegavanja neposredne

Vozač koji namerava da pomeri vozilo udesno ili ulevo, menja saobraćajnu traku,

pretiče, obilazi, zaustavlja, skreće, okreće se polukružno, vozi unazad, prestrojava se i

sl, sme da otpočne takvu radnju samo ako se uverio da to može da učini na bezbedan način.

Nakon uveravanja da sme da otpočne željenu radnju vozač je dužan da druge učesnike u

saobraćaju jasno i blagovremeno obavesti o tome, dajući im znak pomoću pokazivača pravca

ili, ako oni ne postoje, odgovarajući znak rukom. Vozač koji pokazivačem pravca daje

propisani znak, mora davati znak za sve vreme vršenja radnje vozilom, a po izvršenoj

radnji mora prestati sa davanjem tog znaka “

 

Ova dva člana nedvosmisleno potvrđuju da onaj ko ne pomera vozilo u levo ili desno u smislu gore navedenih radnji i pod navedenim uslovima, u skladu sa drugim pravilima iz ovog zakona već suprotno njima ima biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5000 dinara.

S poštovanjem,

 

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu