Pozdrav Imam krivicnu prijavu za pokusaj prevare. E sad iz suda sam primio poziv da se javim na saslušanje. Na pozivu piše ,, Okrivljeni za prevaru u pokušaju čl.208. st.1 u vezi čl 30 krivičnog zakonika. Mene interesuje šta taj član 30 konkretno znači , našao sam ga u zakoniku ali mi nije jasno njegovo znacenje. Unapred zahvalan

Poštovani,

Član 30 Krivičnog zakonika glasi: “(1) Ko sa umišljajem započne izvršenje krivičnog dela, ali ga ne dovrši, kazniće se za pokušaj krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, a za pokušaj drugog krivičnog dela samo kad zakon izričito propisuje kažnjavanje i za pokušaj. (2) Učinilac će se za pokušaj kazniti kaznom propisanom za krivično delo, ili ublaženom kaznom.”

S obzirom da je protiv Vas podignuta krivična prijava za pokušaj izvršenja krivičnog dela prevare, Vama sud može dosuditi kaznu predviđenu za učinioca tog krivičnog dela ( Čl. 208. St. 1: “… kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom”). Član 30. St. 2 Vam daje šansu da Vam sud ipak dosudi i ublaženu kaznu.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu