Postovani zaposlio sam se kao pripravnik u jednoj firmi od XX.XX.201X. do XX.XX.201X. Nakon toga su mi produzili ugovor od XX.XX.201X. do XX.XX.201X. nakon cega su mi dali još jedan ugovor od XX.XX.201X. do XX.XX.201X. pa me interesuje da li moraju da me sada prime za stalno jer ima više od 12 meseci bez prekida sto je po zakonu?

Poštovani,

Pošto niste naveli sve neophodne informacije (na primer: koji ste fakultet završili, odnosno stečeno zvanje, instituciju u kojoj ste radili itd.) nemoguće je precizno razmotriti Vaš slučaj. Takođe iz istog razloga ne raspolažemo informacijom koliko traje pripravnički staž u Vašoj struci. Ipak, jedno je sigurno bez obzira na sve, poslodavac nije u obavezi da zaposli pripravnika nakon isteka pripravničkog staža.

Takođe šta bi Vas eventualno moglo zanimati jeste informacija da Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) u članu 37. stav 4. predviđa da radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme ukoliko zaposleni nastavi sa radom pet radnih dana nakon isteka prethodog ugovora o radu na određeno vreme. Pošto niste naveli ni osnov koji Vam je naveden u važećem Ugovoru o radu, ovde su još neke informacije koje bi Vam mogle biti od koristi:

Radni odnos zasniva se na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno vreme i sl. za vreme trajanja tih potreba, s tim što tako zasnovan radni odnos neprekidno ili s prekidima ne može trajati duže od 12 meseci. Pod prekidom ne smatra se prekid rada kraći od 30 radnih dana. Radni odnos na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, može se zasnovati do povratka privremeno odsutnog zaposlenog.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu