Poštovani, zanima me da li postoji, i ako je tako, koliki je minimalni zakonski rok otkaza iznajmljenog stana? Hvala unapred

Poštovana,

ugovor o zakupu stana je regulisan Zakonom o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, 44/95 – dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – dr. zakon i 99/2011) koji u članu 10. kaže da zakupodavac daje otkaz ugovora o zakupu stana u pismenoj formi sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od 90 dana, a ako otkazni rok ističe u periodu decembar – februar, otkazni rok se produžava za još 30 dana.

Zakupac stana može dati otkaz ugovora o zakupu stana u pismenoj formi, najmanje 30 dana pre nego što namerava da se iseli iz stana. U slučaju kad zakupac da otkaz sa kraćim otkaznim rokom, dužan je da zakupodavcu plati zakupninu i za naredni mesec.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu