Kako mogu da povratim svoje imanje ako sam dugo godina bio inostranstvu (XX godina) a pritom sam svoje imanje dao daljim rođacima na korišćenje, sada bih ponovo vratio svoje imanje i radio na njemu, međutim ljudi kojima sam ga dao na korišćenje sada odbijaju da napuste imanje, kažu da su stekli pravo svojine. Zanima me da li sam izgubio pravo vlasništvo i kako bih mogao da povratim imanje?

Poštovani,

Prema članu 28. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa savestan i zakonit držalac nepokretne stvari, na koju drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine na tu stvar održajem protekom deset godina.

Pretpostavka savesnosti državine radi sticanja prava svojine održajem ispunjena je ako držalac za sve vreme održaja smatra da je stvar koju drži njegova, odnosno ako ne zna ili ne može znati da nije njegova.
U Vašem slučaju ova pretpostavka nije ispunjena pa Vaši rođaci bi teško mogli da uspeju u sporu koji bi eventualno mogli da povedu protiv Vas.

Vi možete da podnesete deklatornu tužbu (tužbnu kojom će sud utvrditi Vaše pravo svojine na imanju), a sa tom presudom štite Vaše pravo svojine od svih eventualnih napada. Takođe Vam predstoji mogućnost podnošenja kondemnatorne tužbe kojom bi ste tražili da se:

1.) utvrdi Vaše pravo svojine

2.) naloži Vašim rođacima da napuste imanje

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu