Naduvao sam 0,66 i dobio poziv od sudije za prekršaje. Zanima me da li ću dobiti zabranu upravljanja. To mi je prvi prekrsaj i prvi put idem na sud.

Poštovani,

Bez obzira na to što Vam je ovo prvi prekršaj, ako sud nađe da ste krivi, dobićete zabranu upravljanja vozilom u dotičnoj kategoriji u trajanju od najmanje tri meseca.

Ukoliko se utvrdi sadržaj alkohola u krvi u rasponu od 0,5 mg/ml do 1,20 mg/ml (što je kod Vas i slučaj), radi o se o tzv. srednjoj alkoholisanosti, na osnovu čl. 187, st. 5, tač. 3 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US i 55/2014“) (dalje u tekstu: ZBSP). Ovo povlači za sobom obavezno kumulativno izricanje tri sankcije: šest kaznenih poena (čl. 335, tač. 85 ZBSP), zabrana upravljanja vozilom od najmanje tri meseca (čl. 338, tač. 55 ZBSP) i novčana kazna u rasponu od 6.000 do 20.000 dinara (čl. 39 Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2013)).

Međutim, imajući u vidu da u Vašem slučaju zastarelost vođenja prekršajnog postupka nastupa u roku od dve godine od dana izvršenja dela, moguće je da do izricanja sankcije neće ni doći. Naime, u postupku možete da zahtevate veštačenje aparata kojim je utvrđena alkoholisanost, da zahtevate suočenje sa policajcem koji Vas je zaustavio, kao i da zahtevate saslušanje eventualnih svedoka koji bi potvrdili da niste pili.

Nadamo se da Vam je odgovor bio od pomoći.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu