Komšija je otvorio još jedan dodatni izlaz (kapiju) na moju ulicu (izmedju moje zgrade i garaža), a pri tom ima svoju regularnu kapiju koja izlazi na drugu ulicu u kojoj se inace kuća i nalazi. Zanima me kako mogu da rešim taj problem, tj. da ga tužim da zatvori taj dodatni izlaz. Molim vas za pomoć iz razloga sto kroz taj isti prolaz iznosi svakojako smeće. Unapred zahvalan

Poštovani,

Problem možete da rešite pokretanjem tužbe zbog smetanja državine, u roku od 30 dana od saznanja za smetnju i učinioca, a najkasnije godinu dana od nastalog smetanja, na osnovu čl. 77 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. glasnik RS”, br. 115/2005)(dalje u tekstu: ZOSPO).

Postupak za zaštitu državine pokrećete podnošenjem tužbe osnovnom sudu na čijoj teritoriji se Vaša nepokretnost nalazi. Tužbenim zahtevom treba od tuženog da se traži da prestane sa radnjama uznemiravanja (da prestane sa iznošenjem smeća i zatvori dodatnu kapiju) i da se od takvih radnji ubuduće uzdržava, pod pretnjom novčane kazne.

Nadamo se da Vam je odgovor bio od pomoći.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu