Moje pitanje je sledeće: baba tetka mi je ostavila po overenom testamentu kuću. Moja mama I baka se slažu da čitava kuća pipadne meni. Međutim, baka i baba tetka imaju polu sestru – koja prava polu sestra ima? Hvala u napred

Poštovana,

Polusestra Vaše baka-tetke može da ima pravo na tzv. nužni deo, pod uslovom da je trajno nesposobna za privređivanje i nema nužnih sredstava za život, na osnovu čl. 39. st. 2. Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) (dalje tu tekstu: ZoN). Nužni deo je onaj deo zaostavštine kojim ne može da se raspolaže testamentom (čl. 40 ZoN).

Načelno, braća i sestre ostavioca po osnovu nužnog dela imaju pravo na jednu trećinu dela zaostavštine koji bi dobili da testament nije sastavljen. U Vašem slučaju, nužni deo polusestre iznosi 1/12 (jednu dvanaestinu) zaostavštine. Do ovog broja se dolazi na sledeći način:

1) Ako ostavilja u trenutku smrti nema živih potomaka ili usvojenika, kao ni bračnog druga,             nasleđuju je njeni roditelji (po polovinu zaostavštine).

2) Ako roditelji ostavilje nisu živi u trenutku njene smrti, njihova preživela deca je nasleđuju, po      osnovu čl. 13 ZoN-a.

3) Kako polusestra ima samo jednog zajedničkog roditelja sa ostaviljom, a Vaša baka ima oba,         polusestri bi pripala jedna četvrtina zaostavštine (jer bi delila udeo zajedničkog roditelja sa           Vašom bakom, a baka bi nasledila ceo udeo drugog roditelja). Ovo pretpostavlja da nisu imali drugu braću ili sestre, koje bi njihovi potomci mogli da naslede.

4) Izračunat nasledni deo se pomnoži sa jednom trećinom kako bi se dobio nužni deo – 1/12.

Imajte na umu da se ovaj razlomak ne odnosi samo na kuću, već na celu zaostavštinu. U eventualnom postupku, polusestra bi dobila novčanu protvvrednost dvanaestine svih nasledivih prava koja pripadaju Vašoj baka-tetki. Izuzetno, ona bi mogla da zahteva da se nužni deo namiri time što bi joj se upisao deo prava na kući. Kako bi se ovo izbeglo, Vaša baka-tetka može da izričito navede u zaveštanju da polusestri pripada novčano potraživanje u iznosu od 1/12 ukupne zaostavštine, u skladu sa čl. 43, st. 3 ZoN-a. Na taj način, kuća bi ostala u Vašoj isključivoj svojini, a polusestri ne bi bilo povređeno pravo na nužni deo.

Nadamo se da Vam je odgovor bio od pomoći,

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu