Koliki vremenski period je potreban da prođe da bi 2 godine 11 meseci i 24 dana zatvorske kazne zastarelo (KZ član 246, stav 1)? Od kog momenta počinje zastarelost, od trenutka izvršenja krivičnog dela ili od trenutka konačne presude i potvrde kazne. Unapred zahvalan

Poštovani,

Izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne tri godine od osude na kaznu zatvora od jedne do tri godine. Član 105. Krivični zakonik(„Sl. Glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013)

Član 107. KZ kaže:

(1) Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna, a ako je uslovna osuda opozvana – od dana kad je odluka o opozivanju postala pravnosnažna.

(3) Zastarelost ne teče za vreme za koje se po zakonu izvršenje kazne ne može preduzeti.

(4) Zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne.

(5) Svakim prekidom zastarevanje počinje ponovo da teče.

(6) Zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu