Dobro veče. Kuća na moje ime a tetka ima doživotno plodouživanje na nekretnini, ona preti da će nam oduzeti kuću. Mene interesuje dal’ ona ima pravo na to da oduzme kuću od mene ili da nas stavi napolje iz kuće. Hvala.

Poštovani,

Pravo doživotnog plodouživanja je pravo lične službenosti koja podrazumeva da plodouživalac ima pravo da poslužnu stvar drži i da je upotrebljava i pribira plodove sa nje. Pri svemu tome vlasnik stvari je u obavezi da ne ometa plodouživaoca u vršenju svojih prava na stvari. Dakle, doživotni plodouživalac ima pravo da stvar, u ovom slučaju nepokretnost, neometano drži i koristi do kraja svog života. Međutim, plodouživalac ne stiče pravo svojine na nepokretnosti, odnosno ne postaje vlasnik nepokretnosti koju ima pravo samo da koristi, pa samim tim ni na koji način ne može u tom pogledu ugroziti vlasnika nepokretnosti.

Mladi Pro Bono

 

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office