Dobio sam zahtev za pokretanje prekršajno postupka ybog postojanja osnovne sumnje da je učinjen prekršaj iz člana 331 stav 1 tačka 10, Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – Novi. Pravdeno prestizanje vozila preko pune linije. Pošto do sada nisam imao posla sa sudovima i prekršajima možete mi reći šta da očekujem u vezi ovog prekršaja. Puno hvala

Poštovani,

Član 331. st. 1. tč. 10. upućuje na član 55. st. 3 tč. 15. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US i 55/2014).

Čl. 55. st. 3. tč 15. glasi: . Vozač ne sme vozilom da započne preticanje ili obilaženje na način da prelazi vozilom preko neisprekidane uzdužne linije pri čemu koristi saobraćajnu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera

Vi možete da očekujete novčanu kaznu u rasponu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznu zatvora u trajanju do 30 dana uz 6 kaznenih poena i izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 3 meseca.

Navedene kazne slede iz članova:

čl. 331. st. 1. novčana kazna u rasponu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznu zatvora u trajanju do 30 dana

član 335. st.1. tč. 20. 6 kaznenih poena

član 338. st. 1. tč. 13 izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 3 meseca

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu