Dobar dan i svako poštovanje. Imam jedan problem i pitam se da li mogu da dobijem vašu pomoć. Živim na selu i imam problem sa komšijom, koji mi je maltene ispred kuce stavio dva i po metra ograde i napravio otpad. Taj čovek, ma šta mi radili, i kome god se žalili i dalje nastavlja da tu stavlja otpad i sad je ceo plac pun. Osim toga sto mi kuća gleda na otpad i što mi time devalvira vrednost nekretnine, on je na početku imao i divlji priključak za struju kao i neke radiokativne cevi koje je tu bacio. Takođe je skinuo humus, nekih 30-40 cm, za šta nije imao dozvolu, a takođe je stavio 2 ogromna reflektora koja bacaju svetlost i u moje dvorište. Iscrpeli smo sve opcije i niko nije voljan da nas sasluša ili jeste, međutim ništa se ne pomera već 2-3 godine a on nastavlja da živi neometano. Muka mi je kad se probudim ujutru i vidim otpad prekoputa, tamo gde je nekad bila zelena travica i žbunje. Kao da je zaštićen, da li stranačkom linijom da li linijom nepotizma, ali ništa od onoga što mi radimo ga ne dotiče. Ne znamo kome više da se obratimo, obratili smo se ministarstvu više puta ali bez neke naročite vajde. Molim vas da mi pomognete jer ovakve stvari se u Srbiji dešavaju i stvarno više ne mogu da se borim sa vetrenjačama i idiotima. Osim tog rugla tu je i ekološki aspekt onoga što on radi, a to je da u blizini, na nekih 200m ima i bunara a voda se spira sa školjki automobila u zemljište, a ti automobili su bili u nedavnim poplavama, ko zna kakve fekalije sa sobom nose. Molim vas, bilo kakav savet bi mi pomogao, jer kao što rekoh ne znam vise sta da radim.

Poštovani,

Član 5 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa(“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon) kaže:

Vlasnik nepokretnosti dužan je da se pri korišćenju nepokretnosti uzdržava od radnji i da otklanja uzroke koji potiču od njegove nepokretnosti, kojima se otežava korišćenje drugih nepokretnosti (prenošenje dima, neprijatnih mirisa, toplote, čađi, potresa, buke, oticanja otpadnih voda i sl.) preko mere koja je uobičajena s obzirom na prirodu i namenu nepokretnosti i na mesne prilike, ili kojima se prouzrokuje znatnija šteta.

Član 42. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa kaže:

Ako treće lice neosnovano uznemirava vlasnika ili pretpostavljenog vlasnika na drugi način a ne oduzimanjem stvari, vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik, može tužbom zahtevati da to uznemiravanje prestane. Kada je uznemiravanjem iz stava 1. ovog člana prouzrokovana šteta, vlasnik ima pravo da zahteva naknadu štete po opštim pravilima o naknadi štete. Pravo na podnošenje tužbe iz stava 1. ovog člana ne zastareva.

Vi tužbom eventualno možete tražiti sklanjanje reflektora i otpada, ali morate dokazati uznemiravanje, odnosno otežano korišćenje Vaše nepokretnosti ili znatniju štetu, o čijem postojanju odlučuje sud u zavisnosti od okolnosti u svakom konkretnom slučaju.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu