Žrtva sam fizičkog nasilja od strane poznatog lica. Na lice mesta je izašla interventna patrola koja me je zatekla sa vidnim telesnim povredama, ali bez obzira na moje stanje i izjavu koju sam dala, kao i priznanje nasilnika, protiv mene su podneli prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira zato sto su komšije prijavile galamu. Objasnila sam da sam dozivala u pomoć, jer nisam imala načina da se odbranim, ali pored svega mi je stigao poziv da u svojstu okrivljene dođem kod sudije za prekršaje. Šta mogu da očekujem i da li zaista mogu da me kazne za remećenje reda, ako sam žrtva nasilja? Pritom, nasilnik je odranije poznat policiji i osuđivan, a ja nikad nisam napravila nikakav prekršaj i samohrana sam majka dvoje dece. Preko javnog tužilaštva sam pokrenula krivični postupak za nanošenje teških telesnih povreda za koje posedujem medicinsku dokumentaciju. Unapred Vam se zahvaljujem na odgovoru.

Poštovana,

U Vašem slučaju radi se o prekršaju iz čl. 6, st 3 Zakona o javnom redu i miru (“Sl. glasnik RS”, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon i 85/2005 – dr. zakon), s obzirom na to da su komšije zvale policiju zbog galame (Ko svađom ili vikom remeti javni red i mir ili ugrožava bezbednost građana – kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 20 dana). S druge strane, ako ste učestvovali u tuči ili vređali napadača, učinili ste prekršaj iz čl. 6 st. 3 istog zakona. Relevantna norma glasi: Ko vređanjem ili zloupotrebom drugog, vršenjem nasilja nad drugim, izazivanjem tuče ili učestvovanjem u njoj, ugrožava spokojstvo građana ili remeti javni red i mir – kazniće se novčanom kaznom do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana. Vaš napadač je takođe učinio prekršaj iz istog člana, i njegovu krivicu dokazujete medicinskom dokumentacijom. Da biste uspeli u svojoj odbrani, neophodno je da osporite da ste ga vređali. U tom smislu, važno dokazno sredstvo bila bi saslušanja svedoka koji bi svedočili u Vašu korist. U suprotnom, ostaje na sudu da odluči čijem iskazu će pokloniti veru.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)