Maloletan sam i sinoć me je interventna uhvatila sa marihuanom. Od informacija sam dao samo ime, prezime i znaju u koju sam školu išao, to je sve snimljeno na diktafonu gde sam i priznao. Da li mogu da podignu neku prijavu? Ovo mi je prvi problem sa policijom. I da napomenem da ništa nisu zadržali od toga što su našli. Unapred hvala.

Poštovani,

Krivični zakonik Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) u čl. 246. predviđa sledeće: Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne. Opojne droge oduzeće se. Kako se situacija u kojoj ste se našli može podvesti pod navedenu zakonsku normu, može Vam biti stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela neovlašćenog držanja opojnih droga. Stoga, ako nadležni javni tužilac odluči, može da pokrene krivični postupak protiv Vas. U Vašu korist ide činjenica da, ako nije bio advokat prisutan, priznanje ne može da se koristi u daljem postupku, u skladu sa normom čl. 85, st. 4 i 5: Okrivljeni može biti saslušan u odsustvu branioca ako se izričito odrekao tog prava, ako uredno pozvani branilac nije prisutan iako je obavešten o saslušanju, a ne postoji mogućnost da okrivljeni uzme drugog branioca ili ako za prvo saslušanje okrivljeni nije obezbedio prisustvo branioca ni u roku od 24 časa od časa kad je poučen o ovom pravu, osim u slučaju obavezne odbrane. Ako okrivljeni nije poučen…ili ako je postupljeno protivno stavu 4. ovog člana, na iskazu okrivljenog ne može se zasnivati sudska odluka.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)