Živim u vanbračnoj zajednici sa ženom koja ima 4 dece iz prvog braka i jednu devojčicu sa mnom. Želim da se svi prezivaju kao ja, pa me interesuje kakav je postupak. Unapred hvala.

Poštovani,

Promena prezimena deteta regulisana je u Porodičnom zakonu (˝Sl. glasnik RS˝, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) Republike Srbije, u članu 349,  koji predviđa da se detetu može promeniti prezime utvrđivanjem materinstva, odnosno očinstva, osporavanjem materinstva, odnosno očinstva, kao i da se usvojenom detetu može promeniti prezime prema prezimenu jednog ili oba roditelja.

Jako je bitno koliko godina imaju deca, zato što prema Porodičnom zakonu RS dete koje ima više od deset godina treba da se izjasni prilikom promene ličnog imena, u Vašem slučaju prezimena, odnosno da li pristaje ili ne pristaje na promenu, što je predviđeno stavom 2. člana 346.

Postupak se pokreće zahtevom za promenu ličnog imena, koji se podnosi opštinskoj upravi na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište odnosno boravište. Neophodno je lično prisustvo roditelja deteta,  odnosno i deteta, ako je starije od deset godina.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)