Živeo sam u vanbračnoj zajednici i iz te zajednice imam sina koji sada ima 13 godina. Ne živimo zajedno 10 godina,a starateljstvo nad detetom je pripalo meni. Majka deteta radi u inostranstvu. Zanima me koliki je iznos alimentacije koju bi ona trebala da uplaćuje. Napominjem da prvih par godina nije uplaćivala ništa, da bi na moje insistiranje počela da uplaćuje mesečno 5.000 dinara i to čini zadnjih 5-6 godina. Iz sinove priče znam da je dobrostojeća, između ostalog da je kupila i auto, što mi iskreno ne smeta, naravno, ali mislim da taj iznos je nedovoljan i zato me zanima kakva prava ostvarujem i koliko bi bilo realno da trazim od nje da plaća. Smatram da je važno da ona živi sama i da nema drugu decu. Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani,

Članom 73 Porodičnog zakona (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 18/2005 i 72/2011) propisano je da roditelji imaju pravo i dužnost da izdržavaju dete, a članom 154 stav 1. istog Zakona, propisano je da maloletno dete ima pravo na izdržavanje od roditelja. To znači, da u ovom slučaju Vaš sin ima pravo na izdržavanje od strane njegove majke.

Što se tiče same visine izdržavanja, ne možemo Vam reći tačno koliki iznos možete tražiti, ali postoje određena pravila po kojima se određuje visina izdržavanja. Pre svega, izdržavanje se određuje prema potrebama lica koje prima izdržavanje, tj. Vašeg sina i prema mogućnostima lica koje daje izdržavanje tj. njegove majke u ovom slučaju (čl. 160 st. 1. Porodičnog zakona). Možete tražiti da se izdržavanje plaća ili u fiksnom mesečnom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih primanja (čl. 162 st. 1. Porodičnog zakona). Prednost prvog jeste to što uvek možete očekivati isti iznos svakog meseca, a prednost drugog je u tome što se sam iznos izdržavanja menja srazmerno promeni mesečnih primanja lica koje daje izdržavanje, tako da, ukoliko se primanja povećaju, sama visina izdržavanja na mesečnom nivou će se povećati i obrnuto, te ne postoji potreba da se zahteva promena visine izdržavanja zbog promenjenih okolnosti.

Postoji određena minimalna suma izdržavanja. To je ona suma koju je ministarstvo odredilo kao naknadu za hranjenike  (čl. 160 stav 4. Porodičnog zakona). Pored toga, ukoliko se izdržavanje određuje u procentu, ono ne može biti niže od 15% niti više od 50% redovnih mesečnih primanja, umanjenih za poreze i doprinose (član 162 stav 2. Porodičnog zakona).

Postupak za ostvarivanje prava na izdržavanje pokreće se tužbom koju podnosti poverilac izdržavanja (član 278 stav 1. i 2. Porodičnog zakona). To je u ovom slučaju Vaš sin, ali umesto njega, tužbu možete podneti i Vi kao njegov zakonski zastupnik (član 65 stav 4. i 5. Porodičnog zakona). Tužba se podnosi višem sudu na teritoriji na kojoj Vaš sin ima prebivalište. Pošto je ovaj postupak naročito hitan, možete očekivati da će prvo ročište biti održano u roku od osam dana od dana kada ste tužbu predali sudu (član 280 stav 1. i 2. Porodičnog zakona). Pri tom, sud može odlučivati o svim stvarima koje smatra bitnim, bez obzira da li ste ih naveli u tužbi ili ne (član 281 Porodičnog zakona).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)