Iza mog pokojnog oca ostao je stan na koji imam pravo 1/8. Ukoliko bih se prihvatila nasledstva a zatim ustupila svojoj maćehi, imam li prava i u kom roku da to osporim?

Poštovana,

Odricanje od nasledstva u korist drugog naslednika smatra se kao da ste prihvatili nasledstvo i onda ga poklonili osobi kojoj ustupate, u ovom slučaju, Vašoj maćehi (član 216 stav 1. i 2. Zakona o nasleđivanju, “Službeni glasnik Republike Srbije” br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS). To znači da bi se u ovom slučaju primenjivala pravila koja važe za ugovor o poklonu i opšta pravila koja se odnose na izjavu volje.

Prema opštim pravilima, ugovor možete raskinuti ukoliko postoje mane volje, a to će biti u slučaju kada postoji pretnja, zabluda i prevara. To znači da ukoliko ste zaključili ugovor zato što Vam je neko lice pretilo, pri čemu je ta pretnja izazvala kod Vas opravdan strah, možete tražiti raskid ugovora (član 60 Zakona o obligacionim odnosima, „Službeni list SFRJ“ br. 9/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Službeni list SRJ“, br. 31/93 i „Službeni list SCG“ br. 1/2003 – Ustavna povelja). Takođe, raskid ugovora možete zahtevati ukoliko ste poklonili deo stana Vašoj maćehi iz nekih razloga za koje se kasnije ispostavi da ne postoje odn. pod zabludom, ali samo ako su ti razlozi odlučujuće uticali na to da joj poklonite deo stana i ukoliko ste postupali pažljivo (član 61, stav 1. i 2. Zakona o obligacionim odnosima). Međutim, u tom slučaju bi Vaša maćeha, ukoliko nije kriva za to što ste bili u zabludi imala pravo da od Vas traži naknadu štete (član 61 stav 3. Zakona o obligacionim odnosima). Pored toga, ukoliko ste zaključili ugovor tako što Vas je neko prevario, bilo da se radi o Vašoj maćehi ili nekom trećem licu, možete zahtevati raskid ugovora i naknadu štete, bez obzira na to da li se prevara odnostila na stvari koje su bitno uticale na to da zaključite ugovor ili ne, što je razlika u odnosu na zabludu (član 65 stav 1., 2. i 3. Zakona o obligacionim odnosima).

Opoziv poklona možete tražiti zbog nezahvalnosti osobe kojoj ste poklon učinili ili zbog nedostatka nužnih sredstava za život. Nezahvalnost mora da bude gruba, a to znači da mora da postoji izražena nezahvalnost, tako što onaj koji je primio poklon narušava čast, ugrožava život ili telo Vas ili člana Vaše porodice. U tom slučaju  možete tražiti da Vam se poklon vrati. Takođe, možete tražiti vraćanje poklona ukoliko, nakon poklanjanja, dođete u situaciju da nemate nužnih stedstava za život. Međutim, to pravo ne biste imali ukoliko živite sa Vašom maćehom ili ukoliko ni Vaša maćeha nema nužnih sredstava za život.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)