Živela sam kao podstanar 20 meseci, plaćala redovno kiriju u iznosu od 100 evra mesečno, isplatila dugovanja za struju i komunalije, ali ostala dužna 24000 dinara, za poslednja tri meseca. Gazdarica hoće da me tuži, pa me interesuje da li moram ta dugovanja da platim, jer ugovor je bio samo za prva tri meseca, a posle je bio samo usmeni dogovor. Napominjem da me nije prijavila kao podstanara,pa samim tim nije plaćala porez na zaradu od kirije. Samohrana sam majka, sa platom od 20000 hiljada, a i dalje sam podstanar. Da li mogu da napišem kontratužbu, na osnovu toga što nisam prijavljena? Unapred zahvalna!

Poštovana,

to što niste imali pismeni ugovor nema nikakve pravne posledice jer prema Zakonu o obligacionim odnosima čl. 596 kad istekne vreme na koje je ugovor zaključen, ako zakupac (Vi) nastavi da upotrebljava stvar, a zakupodavac (Vaš stanodavac) se tome ne protivi, smatraće se da je zaključen novi ugovor o zakupu na neodređeno vreme pod istim uslovima kao i prethodni. Što se tiče protivtužbe, morate imati u vidu da ste prema Zakonu o prebivalištu i boravištu (Sl. glasnik Rs, br. 87/2011) Vi dužni da nadležnom organu prijavite svoje boravište u roku od 8 dana do dana dolaska u novo mesto boravišta (čl. 15), a Vaš stanodavac ima dužnost da Vam omogući da budete prijavljeni i da Vam u tu svrhu učini dostupnim svu neophodnu dokumentaciju (čl.22). Propuštanjem ove obaveze sa Vaše strane činite prekršaj za koji je propisana novčana kazna od 10000 do 50000 dinara. Ukoliko je stanodavac propustio da izvrši njegovu obavezu, učinio je isto prekršaj, pa i njemu preti identična kazna (čl.27). Možete navesti u protivtužbi da niste prijavljeni, ali ne bi se moglo uzeti kao osnov oslobađanja od obaveze, plus biste mogli biti i prekršajno odgovorni, zato je bolje to izostaviti jer bi donelo više štete nego koristi. U svakom slučaju Vam preporučujemo da pokušate mirnim putem da rešite sve probleme koje imate sa bivšim stanodavcem.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)